Finland

En studie från 2011 bland personer i åldern 15-80, visar att andelen personer som blivit slagna som barn minskade efter att totalförbudet mot aga infördes 1983. En minskning av antalet barn som mördas har också skett i takt med att andelen personer som upplevt våld under sin uppväxt minskat.

Lag infördes år 1983.
Antal barn i Finland: 1 077 650.

Läs mer om Finland på www.endcorporalpunishment.org