Grekland

Grekland införde en lag mot våld mot barn 2006, som trädde i kraft 2007. En undersökning strax därpå visade att 98,3 procent av föräldrarna höll med om, helt eller delvis, att fysisk bestraffning inte bör användas vid barnuppfostran.

Regeringen i Grekland fastställde 2013 att Skolministeriet ska vara den främsta deltagaren i ”nätverket för förebyggande och bekämpning av våld mot barn”, som arbetar för att avskaffa all form av fysisk och psykisk bestraffning av barn i landet.

Lag infördes år 2006.
Antal barn i Grekland: 1 950 010.

Läs mer om Grekland på www.endcorporalpunishment.org