Honduras

I Honduras infördes ett totalförbud mot våld mot barn år 2013, även om det redan 1996 infördes visst förbud mot våld mot barn. Under 2007 genomfördes en undersökning i statliga och privata skolor, som visade att fysisk och psykisk bestraffning ofta användes som disciplinär åtgärd och att barnen uppfattade det som en naturlig del av sitt skolliv.

Vanliga bestraffningar, framförallt i statliga skolor, var att bli slagen med en pinne, linjal eller handflatan, bli dragen i hår eller öra, stå vänd mot en vägg eller att städa toaletter.

Medan många elever uttryckte att de var nöjda med sina lärare, främst i privata skolor, så sa en del elever att deras lärare inte tycker om dem eftersom de skriker och slår dem.

Lag infördes år 2013.
Antal barn i Honduras: 3 390 700.

Läs mer om Honduras på www.endcorporalpunishment.org/