Irland

Irland införde totalförbud mot våld mot barn år 2015. En undersökning från 2013 visade att 62 procent av vuxna trodde att det var förbjudet att slå barn och 57 procent sa att de skulle stödja ett totalförbud mot våld mot barn. Bland föräldrarna uppgav 62 procent att de gett sina barn en lättare smäll i uppfostringssyfte. Men nästan tre fjärdedelar av alla vuxna ansåg att fysisk bestraffning inte är ett effektivt sätt att uppfostra barn på.

En annan undersökning från 2010 bland föräldrar med barn under 18 år, visade att 34 procent ansåg att lättare slag borde vara tillåtet. Men tre fjärdedelar uppgav att de inte gett sina barn fysisk bestraffning under det senaste året. Icke-våldsamma metoder användes allt oftare, ”att diskutera frågan lugnt” var den vanligaste strategin.

Lag infördes år 2015.
Antal barn på Irland: 1 175 420.

Läs mer om Irland på www.endcorporalpunishment.org