Island

71 procent av ungdomarna mellan 12 och 16 år på Island anser att ett barn aldrig ska bli fysiskt bestraffad, enligt en undersökning från 2011. 14 procent ansåg att dock att det var okej om barn blir milt bestraffade, exempelvis med en lätt smäll. Samtidigt sa 89 procent av de tillfrågade att barn ska skyddas från all form av våld.

Island införde förbud mot all form av våld mot barn 2003. I lagen står det att ”Det är föräldrarnas skyldighet att skydda sina barn mot allt fysiskt eller psykiskt våld och annan kränkande eller förödmjukande behandling”. Den som utsätter barn för fysiskt straff eller hotar ett barn, som kan leda till fysisk eller psykisk skada på barnet, kan dömas till böter eller få fängelse i upp till tre år.

Lag infördes år 2003.
Antal barn på Island: 81 680.

Läs mer om Island på www.endcorporalpunishment.org