Israel

Israel förbjöd alla former av våld mot barn år 2000. Men en studie mellan åren 2008-2012 visar att det förekommer systematisk misshandel av barn som satts i militärt förvar av israeliska myndigheter, såväl vid gripande, transportering som förhör. 95 procent av barnen fick sina händer bundna och 90 procent fick ögonbindel. 75 procent upplevde våld i form av bland annat slag och sparkar, 54 procent blev skrikna åt eller utskällda och 12 procent hölls i isoleringscell i genomsnitt i elva dagar.

I rapporten konstaterades ett mönster av systematisk misshandel vilket innebar grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och i vissa fall tortyr enligt definitionen i FN:s konvention mot tortyr.

Lag infördes år 2000.
Antal barn i Israel: 2 509 100.

Läs mer om Israel på www.endcorporalpunishment.org