Kap Verde

Fysisk bestraffning är förbjuden både i skolor och i hemmet sedan 2013. I lagen står det att ”Familjen måste ge en kärleksfull och trygg miljö som tillåter barnen och ungdomarnas utveckling och skyddar dem från allt som kan kränka deras integritet.”

Någon undersökning kring våld mot barn på Kap Verde finns inte att tillgå i dagsläget.

Lag infördes år 2013.
Antal barn på Kap Verde: 180 020.

Läs mer om Kap Verde på www.endcorporalpunishment.org