Kenya

Våld som uppfostringsmetod är vanligt i Kenya. En undersökning 2011 visade att 88 procent av alla barn 2-14 år i provinsen Nyanza hade utsatts för någon form av våld av en familjemedlem under den senaste månaden. Bara åtta procent av barnen levde i familjer där aga inte förekom.

78 procent av föräldrarna höll med om att lärare ska använda fysisk bestraffning i skolan för att hålla ordning på stökiga elever. Lika många ansåg att mildare from av aga är lämpligt även för yngre barn. De flesta föräldrar ansåg inte att lättare aga är barnmisshandel och 63 procent var överens om att lärarna bör få använda våld som bestraffning om de är diskreta.

Lag infördes år 2010.
Antal barn i Kenya: 22 234 000.

Läs mer om Kenya på www.endcorporalpunishment.org