Kroatien

Fysisk bestraffning hemma är vanligt i Kroatien. Enligt en undersökning från 2013 bland föräldrar med barn i ålderarna 0-6 år, uppgav 12 procent av föräldrarna att de ansåg att fysisk bestraffning var effektivt. Mer än var tredje förälder till 3-åringarna sa att de under den senaste veckan slagit till sitt barn eller dragit barnet i håret.

Våld mot barn i hemmet omfattar fysisk och psykisk bestraffning, där fysisk både kan vara lättare smällar och kraftigt våld. I en studie 2012 framkom att 67 procent av männen hade blivit slagna av sina föräldrar i hemmet under sin barndom. Studien visade att de män som upplevt våld i sin barndom senare i livet var mer benägna att använda våld mot sin partner.

Lag infördes år 1999.
Antal barn i Kroatien: 775 000.

Läs mer om Kroatien på www.endcorporalpunishment.org