Lettland

I Lettland infördes förbud mot alla former av våld mot barn 1998. Omfattningen av fysisk bestraffning har sjunkit de senaste tio åren. I en undersökning 2013 bland personer 15 år och äldre visade att mer än hälften av dem ansåg att fysisk bestraffning aldrig bör användas. 39 procent av föräldrarna erkände att de gett sina barn en liten smäll och 19 procent att de slagit sina barn. 19 procent uppgav även att de slagit sina barn med ett skärp och 9 procent att de slagit dem i ansiktet.

Lag infördes år 1998.
Antal barn i Lettland: 359 780.

Läs mer om Lettland på www.endcorporalpunishment.org