Liechtenstein

Våld mot barn förbjöds enligt lag i Liechtenstein år 2008 och trädde i kraft 2009. Lagen säger bland annat användning av våld och åsamka fysiska eller psykiska lidanden inte är tillåtet i barnuppfostran. Det är även förbjudet med alla former av våld mot barn inom förskolor, skolor, sjukvård och kriminalvård. År 2013 förtydligades att ”alla former av kroppsstraff samt emotionella skador och annan kränkande behandling är otillåtet” och ”detta förbud gäller inte bara föräldrar, utan alla personer som är involverade i utbildning och uppfostran av barn”.

Någon undersökning under de senaste tio åren om hur många barn som utsatts för fysisk eller psykisk bestraffning, eller hur man ser på våld mot barn, har inte gjorts.

Lag infördes år 2009.
Antal barn i Liechtenstein: 6950.

Läs mer om Liechtenstein på www.endcorporalpunishment.org