Litauen

I februari blev Litauen det 52:a landet i världen och det 22:a landet inom EU som förbjuder all fysisk och psykisk bestraffning av barn. Därmed har samtliga baltiska länder nu ett lagförbud mot fysisk och psykisk bestraffning.

Rädda Barnen i Litauen har spelat en viktig roll för att lagen skulle bli verklighet. Ända sen organisationen grundades 1991 har Litauiska Rädda Barnen kämpat för en lag och arbetet har varit extra intensivt under de senaste tio åren.

Då fysisk och psykisk bestraffning är ett känsligt ämne i landet, valde Rädda Barnen i Litauen en annorlunda strategi jämfört med många andra länder i arbetet med att nå ett lagförbud. Organisationen började istället arbeta mot mobbning i skolan, vilket är ett mindre känsligt ämne än frågor som rör familjen.

Arbetet mot våld i skolan tog sin grund i demokratiaspekten om alla människors lika värde, att respektera andra människor och att lära sig att hantera olika åsikter, inom ramen för programmet ”Friends Across Borders”. Detta program skulle visa sig bli väldigt framgångsrikt. Estland och Lettland var några av de andra länderna som ingick i programmet.

Svenska Rädda Barnen bidrog med finansiering och kunskap om frågan. Under arbetets gång visade det sig att arbete mot våld i skolan inte går att bedriva enbart med skolpersonal och barn - föräldrar är också viktiga aktörer. Därmed öppnades möjligheten att lyfta in agafrågan.

Kampanj för lagändring

Rädda Barnen i Litauen kampanjade regelbundet och försökte hitta öppningar för en lagändring.

I kampanjarbetet fokuserade man på de negativa konsekvenserna av våld mot barn och arbetade aktivt för att lyfta positivt föräldraskap och att utbilda lagstiftare och andra beslutsfattare. Genombrottet kom när Rädda Barnen Litauen började samarbeta aktivt med nyvalda parlamentsledamöter ur den yngre generationen, som höll med om att lagen måste ändras.

- Vi har väntat i tio år på den här lagändringen. Till slut har vi förmått den yngre generationen att stå upp för de värderingar som vi själva inte fått från våra föräldrar. Förändringen av tankesätt i vårt samhälle gör mig överlycklig. Vi har påbörjat ett nytt kapitel i historien om Litauens barn, säger Rasa Dicpetriene som är generalsekreterare för Rädda Barnen i Litauen.

Sprida kunskap om lagen

Nästa steg är att utbilda folk om lagen, och att uppmuntra medborgare att rapportera misstankar om våld mot barn till myndigheterna. Rädda Barnen Litauen kommer arbeta med att sprida kunskap om lagen samt jobba med att se till att officiell statistik samlas in och sammanställs.

-Nu börjar arbetet med att implementera lagen, och det betyder först och främst att vi måste tillhandahålla stöd och service till familjer, samt stärka de mekanismer som redan finns på plats. Vi kommer att främja en känsla av medborgarskap genom att uppmuntra till att anmäla våld mot barn, även när det sker inom våra egna familjer. Mycket arbete ligger framför oss, men Litauen är nu på väg i rätt riktning”, avslutar Rasa Dicpetriene.

Enligt inofficiell statistik uppskattar har runt två tredjedelar av barnen i Litauen har utsatts för någon form av våld, fysiskt eller psykiskt. I en inofficiell undersökning från 2013 där ett representativt urval av över 1000 personer svarat, uppgav 54 procent av de litauiska föräldrarna att de hade bestraffat sina barn fysiskt och 45 procent tyckte att all form av fysisk bestraffning skulle förbjudas.

Lag infördes år 2017.
Antal barn i Litauen: 508 000.

Läs mer om Litauen på www.endcorporalpunishment.org