Luxemburg

I Luxemburg förbjöds alla former av våld mot barn år 2008. Lagen förbjuder fysiskt våld och omänsklig eller förnedrande behandling inom familjer eller pedagogiska institutioner och det tolkas som ett förbud mot all kroppslig bestraffning, hur lätt den än må vara.

Någon undersökning under de senaste tio åren om hur många barn som utsatts för fysisk eller psykisk bestraffning, eller hur man ser på våld mot barn finns inte att tillgå.

Lag infördes år 2008.
Antal barn i Luxemburg: 112 810.

Läs mer om Luxemburg på www.endcorporalpunishment.org