Makedonien

I Makedonien infördes en lag som förbjuder fysisk bestraffning och annan kränkande behandling av barn år 2013. 69 procent av barn mellan 2-14 år upplevde våld i hemmet under den senaste månaden, enligt statistik som samlades in 2011. 52 procent upplevde fysisk bestraffning och 56 procent psykisk aggression, som utskälld, skriken åt eller förolämpad. Ändå uppgav bara 3 procent av föräldrarna att de ansåg att fysisk bestraffning var nödvändigt för barnuppfostran.

I en rapport om ungdomar i fängelser, utbildningsanstalter och kriminalvårdsanstalter från 2011, redovisades användning av bestraffningar som isolering, förolämpningar och fysiskt våld från vakterna.

Lag infördes år 2013.
Antal barn i Makedonien: 433 110.

Läs mer om Makedonien på www.endcorporalpunishment.org