Moldavien

I Moldavien är det vanligt med våld mot barn. 76 procent av barnen mellan 2-14 år har utsatts för fysisk eller psykisk bestraffning, under den senaste månaden, enligt en undersökning 2012. Fysisk bestraffning var något vanligare bland killar än bland tjejer och även vanligare bland yngre barn (2-9 år) än bland äldre (10-14 år).

Våld mot barn har varit förbjudet enligt lag i Moldavien sedan 2008, men fortfarande upplever många barn både fysiskt och psykiskt våld. Även om siffrorna har sjunkit genom åren, säger 73 procent av föräldrarna i en undersökning 2013, att de daskat till sitt barn och 29 procent uppger att de slagit sitt barn. 19 procent har slagit sitt barn med ett bälte och 19 procent har slagit sitt barn i ansiktet. Så än finns det mycket arbete kvar med att förebygga och motverka våld mot barn.

Lag infördes år 2008

Antal barn i Moldavien: 701010

Läs mer om Moladavien på www.endcorporalpunishment.org