Norge

Norge var först i världen med att förbjuda lärare att använda våld mot barn i skolan, när de lagstiftade om detta redan 1936. Först 1987 kom en lag som också förbjöd föräldrar att fysiskt bestraffa eller kränka sina barn.

En studie från 2011 bland barn mellan 12-16 år höll 82 procent av barnen med om  att ett barn aldrig ska bestraffas fysiskt. 86 procent höll inte med om att ”föräldrar har rätt att använda milt våld som bestraffning”. Nio av tio uppgav att det är viktigt att barn skyddas mot all form av våld.

I en annan undersökning bland vuxna som svarade på om de hade utsatts för fysiskt våld eller bevittnat våld inom familjen när de själva var barn, svarade 15 procent ”ja” och 12 procent ”delvis”. Resultaten visar samtidigt en nedgång av antal personer som upplevt våld eller bevittnat våld i hemmet sen 1970-talet.

Lag infördes år 1987.
Antal barn i Norge: 1 139 800.

Läs mer om Norge på www.endcorporalpunishment.org