Österrike

I Österrike genomfördes 2014 en undersökning där man ställde samma frågor som ställts i en undersökning 1977. De svarande var personer som var 15 år och äldre och undersökningen visade på förändringar i attityder kring barnuppfostran. 85 procent tyckte 1977 att ”en liten smäll då och då aldrig skadat ett barn” och bara 4 procent tyckte det var fel. År 2014 höll 16 procent med om uttalandet, men nästan hälften (48%) tyckte det var fel.

Påståendet ”Man måste straffa barn om de missköter sig, så att de inte blir ohanterliga” ogillades av 89 procent 2014, men 1977 tyckte 36 procent helt eller delvis att ”Det är ingen stor sak att tappa humöret och daska till sina barn när de missköter sig”. Undersökningarna visade också att den tidigare synen att vuxna var auktoriteter och ”När vuxna pratar ska barn vara tysta” har förändrats och är närmare en inkluderande roll för barnen.

Lag infördes år 1989.
Antal barn i Österrike: 1 509 540.

Läs mer om Österrike på www.endcorporalpunishment.org