Peru

Sedan december 2015 är fysisk bestraffning av barn förbjudet i Peru. Lagen är ett viktigt steg i ett land där fysisk bestraffning och verbala kränkningar från vuxna är vardag för många barn. För Rädda Barnen, som länge arbetat för att lagen skulle antas, gäller det nu att göra den känd och utbilda föräldrar och lärare i att uppfostra utan våld och andra kränkningar.

Mer än hälften av alla barn i Peru har upplevt någon form av kränkande behandling. Med den nya lagen som förbjuder våld mot barn i hem och skolor tas viktiga steg mot en tryggare framtid för barnen. Men lagen är bara ett första steg.

För Rädda Barnen i Peru gäller nu att göra lagen känd och att förändra djupt förankrande synsätt om att slag och kränkningar är en naturlig del i att fostra barn. Samtidigt är det viktigt att barn själva får kunskap om sina rättigheter och om rätten att inte bli slagna och förolämpande av vuxna. Även vuxna utbildas i hur de kan uppfostra utan slag och kränkningar.

Utbildar lärare och elever om deras rättigheter

Villa El Salvador är en fattig förort i utkanten av Lima. Hit flyttar många familjer från landsbygden i hopp om ett bättre liv med arbete och utbildning för barnen. Men livet i Villa El Salvador är hårt, särskilt under vintrarna. Många hus är inte byggda för det kalla och fuktiga klimatet. Våld och övergrepp är vanligt. Men i skolan ”Republica de Francia”

– Franska skolan – är det positiv stämning. Här har Rädda Barnen arbetat med att informera och utbilda både lärare och elever om deras rättigheter. En av eleverna, femton år gamla Edith, bor i en av områdets fattigaste delar, i ett hus utan ordentliga väggar och tak. Edith är engagerad som ledare i skolans elevråd och kämpar för att fler ska få reda på att det nu finns en lag som skyddar barn mot våld.

- Det hände att jag fick stryk som liten. Nu vet jag att det var fel, och det vet mamma också. Det gör ont att tänka på det, säger Edith.

Barnen tvingades ut i kylan

I en annan del av Villa El Salvador bor Helen Tippan. Hon minns hur det var i skolan då hon växte upp – om hur hon och klasskompisarna tvingades ut i kylan under vintern om någon i klassen misskött sig. Ett annat vanligt sätt att bestraffa elever var genom att slå linjalen hårt över händerna.

Men det var ändå värst hemma, där Helen ofta blev slagen och utskälld av sin mamma.

- När jag var liten gjorde det mig väldigt ledsen, jag trodde inte att mamma tyckte om mig. Men nu förstår jag att det var allt hon visste, hon hade själv blivit slagen och ingen sa att det var fel, berättar Helen och fortsätter.

- En dag fick jag nog och stack hemifrån. Under två veckor vägrade jag att prata med min mamma. Till slut bad mamma för första och enda gången om ursäkt för det hon gjort.

Fick kunskap om sina rättigheter

I skolan engagerade sig Helen i elevrådet och genom Rädda Barnen fick hon kunskap om sina rättigheter, om vad man får och inte får göra mot barn.

- Den här handlar ju om mig, tänkte jag, och då förstod jag att det min mamma gjorde inte var okej.

Nu är Helen 21 år och har fått jobb inom kommunen i Villa El Salvador för att informera om den nya lagen och hur vuxna kan bemöta barn utan att slå eller kränka.

Lag infördes 2015.
Antal barn i Peru: 10 480 040.

Läs mer om Peru på www.endcorporalpunishment.org