Polen

I Polen infördes förbud mot fysisk bestraffning och annan kränkande behandling mot barn år 2010. Ändå anser majoriteten (60%) vuxna att ”det finns situationer när barn behöver daskas till”, enligt en undersökning 2013.

En annan undersökning samma år visar att 65 procent av föräldrarna har daskat till sina barn. 26 procent uppger att de slagit sina barn och 11 procent att de slagit sina barn med ett bälte. Så än behövs det mycket arbete för att förebygga och motverka våld mot barn.

Lag infördes år 2010.
Antal barn i Polen: 6 690 040.

Läs mer om Polen på www.endcorporalpunishment.org