Portugal

Portugal införde förbud mot fysisk bestraffning och annan kränkande behandling av barn år 2007. Lagen säger bland annat att den som åsamkar fysisk eller psykisk misshandel, inklusive fysisk bestraffning, frihetsberövande och sexuella övergrepp, straffas med 1-5 års fängelse.

Lagreformen kom kort efter att Portugal blivit kritiserade för att man 2006 i högsta domstolen fastslagit att örfilar och lättare smällar är lagligt och acceptabelt. De sa att det kan räknas som utbildningsförsummelse. 2007 ändrades lagen. Tyvärr finns det inga aktuella undersökningar kring attityder och förekomst av våld mot barn att tillgå.

Lag infördes år 2007.
Antal barn i Portugal: 1 890 810.

Läs mer om Portugal på www.endcorporalpunishment.org