Republiken Kongo

UNICEF:s statistik från åren mellan 2005 till 2013 visar på ett utbrett bruk av våld som uppfostringsmetod i Republiken Kongo. 87 procent av barnen mellan 2 till 14 år hade månaden före undersökningstillfället upplevt fysisk bestraffning eller annan kränkande behandling. 67 procent hade upplevt att de fått stryk och 80 procent att de utsatts för någon form av kränkande behandling, som förolämpningar eller skrik.

Lag infördes år 2010.
Antal barn i Republiken Kongo: 2 169 720.

Läs mer om Republiken Kongo på www.endcorporalpunishment.org