San Marino

San Marino införde förbud mot fysisk bestraffning och annan kränkande behandling av barn hösten 2014. Lagen säger bland annat att ”Barn har rätt till skydd och säkerhet och får inte utsättas för fysisk bestraffning eller annan behandling som är skadlig för deras fysiska eller psykiska integritet.” Samtidigt skärptes straffen för den som använder fysiskt våld eller andra tvångsmedel i barnuppfostran.

Någon undersökning kring hur många barn som utsatts för fysisk eller psykisk bestraffning finns inte att tillgå för närvarande.

Lag infördes år 2014.
Antal barn i San Marino: 5630.

Läs mer om San Marino på www.endcorporalpunishment.org