Slovenien

Slovenien lagstiftade mot fysisk bestraffning och annan kränkande behandling av barn i november 2016.

Det finns ingen undersökning från de senaste åren som kartlagt bruket av våld mot barn i skolor eller i hem. Senaste undersökningen i Slovenien genomfördes 2004-2005 och den visar att över en tredjedel, 37 procent, av 9-10 åringarna 39 procent av 13-14 åringarna hade straffats fysiskt av sina föräldrar.

Lag infördes år 2016.
Antal barn i Slovenien: 361 000.

Läs mer om Slovenien på www.endcorporalpunishment.org