Spanien

Många föräldrar i Spanien har använt lättare våld i sin barnuppfostran. Spanien införde förbud mot våld mot barn 2007. Enligt en undersökning samma år uppgav 80 procent av föräldrarna att de daskat till sitt barn i ändan, och 55 procent att de slagit barnet lätt i ansiktet. Var tredje förälder hade slagit barnen hårt i ansiktet och sju procent hade slagit dem med ett föremål. Ändå sa 85 procent av dem att de tyckte att barnuppfostran utan våld är det bästa.

2009 visade en studie bland spanska barnhem att användandet av fysiskt och psykiskt våld mot barn varierade kraftigt. På flera ställen förekom fysiska bestraffningar och andra typer av straff som kränkte barnens rättigheter. Nu vill man stärka reglerna på regional nivå för att komma tillrätta med detta.

Lag infördes år 2010.
Antal barn i Spanien: 8 458 060.

Läs mer om Spanien på www.endcorporalpunishment.org