Sverige

Enligt en undersökning från 2011 hade 14 procent av barnen i årskurs 9 upplevt våld eller annan kränkande behandling någon gång i sitt liv. Tre procent uppgav att det hände ofta.

Redan på 1930-talet fanns en debatt i Sverige om barns rättigheter. Det fanns då en växande förståelse bland läkare och barnpsykologer om vad det innebar för barn att utsättas för våld och behandlas illa.

Flera framstående personer i Sverige engagerade sig i debatten om våld som uppfostringsmetod. En av dem var Astrid Lindgren som skrev Aldrig mer våld om att barn har rätt att växa upp utan att vara rädda för att bli slagna av vuxna. Rädda Barnen och andra organisationer drev kampanjer med budskapet att barn bär med sig svåra upplevelser långt senare i livet. Samtidigt pågick ett intensivt arbete mot politiker för att aga skulle förbjudas.

1958 infördes förbud mot aga, som det då kallades, i svenska skolor. Då var det bara Norge i hela världen som hade ett liknande förbud. 1979 var Sverige det första landet i världen som förbjöd våld mot barn, både i hemmet och i skolan.  


Lag infördes
år 1979
Antal barn i Sverige: 1 977 000

Läs mer om Sverige på www.endcorporalpunishment.org/