Togo

Togo var det första landet i Afrika som införde en lag mot fysisk bestraffning och annan kränkande behandling av barn 2007. En studie från samma period visar att våld mot barn är ett stort problem i landet. Över 90 procent av alla barn mellan 2-14 år i har upplevt någon form av våld i hemmet, antingen att de fått stryk eller att deras föräldrar kränkt barnen på andra sätt.

Fler än tre av fyra barn berättade att de fått slag och över 25 procent av barnen att de utsatts för svår fysisk bestraffning som att bli slagna med redskap eller i ansiktet. Våldet i hemmet drabbar pojkar och flickor i lika hög utsträckning. Någon undersökning om våldet mot barn har minskat sedan lagen infördes är ännu inte gjord.

Lag infördes år 2007.
Antal barn i Togo: 3 291 560.

Läs mer om Togo på www.endcorporalpunishment.org