Tunisien

Tunisien är det enda landet i Nordafrika som har en lag mot fysisk bestraffning och annan kränkande behandling av barn både i hemmet och skolan. Lagen infördes 2010 och året efter genomfördes en undersökning om våld mot barn i Tunisien.

Undersökningen visade att nio av tio barn mellan 2-14 år hade utsatts för våld i hemmet. 44 procent av föräldrarna uppger att de anser att fysiskt våld behövs som bestraffning för att uppfostra barn.

Var tredje barn uppgav att de utsatts för svårt fysiskt våld, såsom hårda och upprepade slag mot ansikte, öron och huvud. Pojkar drabbas generellt mer än flickor av fysisk bestraffning. Och barn i de fattigaste familjerna drabbas dubbelt så ofta av allvarligt fysiskt våld än vad barn i rika familjer gör.

Lag infördes år 2010.
Antal barn i Tunisien: 3 050 530.

Läs mer om Tunisien på www.endcorporalpunishment.org