Turkmenistan

Fysiskt och psykiskt våld mot barn är förbjudet enligt lag sedan 2002. Lagen säger bland annat att föräldrarna, eller annan vårdnadshavare, ska ta hand om och skapa goda förutsättningar för barnets fysiska och mentala utveckling och göra det med medmänsklighet. Förnedring av barnets värdighet eller fysisk bestraffning och andra fysiska övergrepp som är skadligt för barnets mentala och fysiska hälsa ska avvisas. Utbildningsmetoder får inte innehålla försumlig, grym eller kränkande behandling.

Någon undersökning under de senaste tio åren om hur många barn som utsatts för fysisk eller psykisk bestraffning, eller hur man ser på våld mot barn, finns inte tillgänglig.

Lag infördes år 2002.
Antal barn i Turkmenistan: 1 777 520.

Läs mer om Turkmenistan på www.endcorporalpunishment.org