Tyskland

I Tyskland infördes en lag mot alla former av våld mot barn år 2000. I en undersökning 2012 uppgav 40 procent av föräldrarna att de daskat till sina barn i ändan och 10 procent hade slagit sina barn i ansiktet. Året innan visade en studie bland närmare 10 000 personer i åldern 16-40 att knappt hälften inte hade upplevt fysisk bestraffning i sin barndom. I en liknande studie från 1992 var den siffran 26 procent.

Lag infördes år 2000.
Antal barn i Tyskland: 13 288 130.

Läs mer om Tyskland på www.endcorporalpunishment.org