Ukraina

Att använda olika former av våld som uppfostringsmetod är vanligt i Ukraina. Enligt statistik från Unicef 2012 har 61 procent av barn mellan 2-14 år upplevt allvarlig fysisk bestraffning eller psykisk aggression i hemmet. Var tredje barn hade upplevt fysiskt våld och mer än vartannat barn hade upplevt psykisk aggression, som blivit skrikna åt, utskällda eller förolämpade. 11 procent av föräldrarna ansåg att fysisk bestraffning är nödvändigt vid barnuppfostran.

2004 infördes ett totalförbud mot våld mot barn. Lagen säger bland annat att ”Fysisk bestraffning av barnet från föräldrarna, liksom annan omänsklig eller förnedrande behandling är förbjuden” och att varje barn ska garanteras rätten till frihet, personlig säkerhet och värdighet.

Lag infördes år 2004.
Antal barn i Ukraina: 7 865 080.

Läs mer om Ukraina på www.endcorporalpunishment.org