Ungern

Ungern lagstiftade 2004 och lagen trädde i kraft 2005. Därmed förbjöds all form av fysisk och psykisk bestraffning. Lagen säger bland annat ”Barnet har rätt att respekteras som människa och att skyddas mot övergrepp (fysiskt, sexuellt eller psykiskt), underlåtenhet att ge vård och skador på annat sätt. Barnet får inte utsättas för tortyr, fysisk bestraffning, omänsklig behandling eller förnedrande behandling.”

Någon undersökning kring attityder och hur många barn som utsatts för fysisk eller psykisk bestraffning finns inte tillgänglig för närvarande.

Lag infördes år 2005.
Antal barn i Ungern: 1 768 680.

Läs mer om Ungern på www.endcorporalpunishment.org