Uruguay

Mer än hälften av barnen mellan 2-14 år i Uruguay har utsatts för fysisk eller psykisk bestraffning hemma, enligt en undersökning 2013. Tre procent av barnen uppgav att de utsatts för allvarligt våld, som exempelvis många och hårda slag mot huvud, öron eller ansikte.

Tidigare undersökningar har visat att 59 procent av föräldrarna använt måttlig till allvarligt våld mot sina barn i hemmet och 15 procent uppgav att de utsatt sina barn för allvarliga eller mycket allvarliga fysiska straff. Nästan hälften av föräldrarna har även tidigare sagt att de tycker det är motiverat med våld i vissa fall för uppfostran av sina barn.

Lag infördes år 2007.
Antal barn i Uruguay: 900 940.

Läs mer om Uruguay på www.endcorporalpunishment.org