Venezuela

Venezuela införde ett förbud mot alla former av våld mot barn år 2007. Lagen säger bland annat att alla former av fysisk eller förnedrande bestraffning är förbjudna. Föräldrar, förmyndare, släktingar och lärare är skyldiga att använda icke-våldsamma metoder för utbildning och disciplin. Staten är samtidigt skyldig att säkerställa att det finns skyddsåtgärder på plats för att avskaffa alla former av fysisk bestraffning och förnedring av barn. Förödmjukande bestraffning definieras som ”någon form av kränkande, nedsättande, förminskande, stigmatiserande eller förlöjligande behandling av barn för att uppfostra eller utbilda barn och ungdomar, i syfte att disciplinera, kontrollera eller förändra sitt beteende.”

Någon undersökning om attityder eller användandet av fysisk eller psykisk bestraffning av barn finns inte tillgänglig.

Lag infördes år 2007.
Antal barn i Venezuela: 10 330 690.

Läs mer om Venezuela på www.endcorporalpunishment.org