Krisen i Tigray: Tusentals barn har flytt till Sudan

Över 45.000 människor har tagit sin tillflykt till Sudan för att undkomma striderna i Tigray-provinsen i norra Etiopien. De behöver mat, vatten, vård och någonstans att sova. Vi är på plats och växlar nu upp vårt livräddande arbete för att skydda barnen och deras familjer.

Kamili, fyra månader, och hennes mamma, Zala och tre syskon tvingades lämna sitt hem och fly undan striderna i Tigray. Efter en lång och mödosam resa till fots lyckades de korsa gränsen till Sudan. De befinner sig nu i ett provisoriskt flyktingläger och deras framtid är oviss.

– Striderna var våldsamma. Mina djur och vårt hem är borta, och jag har förlorat familjemedlemmar, berättar Zala.

Stora risker för barnen

Många barn har tvingats gå till fots i flera dagar i stekande hetta för att korsa gränsen. De kommer ofta barbenta i sandaler utan skydd mot myggor och andra insekter. Det ökar risken för att barnen drabbas av malaria och andra sjukdomar som sprids av parasiter.

Många barn har också separerats från sina familjer. Ensamkommande barn som har tvingats lämna sina hem och fly riskerar att utnyttjas och utsättas för trafficking och andra former av våld. Flickorna är särskilt sårbara och drabbas ofta hårdast.

– Många av barnen flyr med äldre syskon eller släktingar, men de behöver sina föräldrar eller vårdnadshavare som får dem att känna sig mest trygga. Därför är det viktigt att återförena barnen så snart som möjlig, säger Arshad Malik, chef för Rädda Barnens landskontor i Sudan.

Små barn känner sig inte bara tryggare med sina föräldrar. Föräldrarna kan dessutom garantera deras säkerhet på ett helt annat sätt än om de är ensamma. Och de ser till att barnen får tillgång till basbehov, som mat, vatten och andra förnödenheter.

Det här gör Rädda Barnen

Vi är på plats och gör allt vi kan för att skydda barnen. Våra insatser hittills:

  • upprättat två mobila barnvänliga plaster, där barn kan leka, lära och vara bland trygga vuxna i det kaos som annars råder i lägret
  • ger stöd till ensamkommande barn och
  • påbörjat arbetet med att återförena barn som separerats från sina familjer.
  • inlett ett samarbete med lokala myndigheter för att barnen så snart som möjligt ska få skoundervisning på sitt eget språk.

Överfulla läger och covid-19

Det största lägret huserar 5.000 människor, vilket är mer dubbelt så många som lägrets kapacitet. FN befarar att uppemot 200.000 människor kan korsa gränsen de närmaste månaderna. De överfyllda lägren ökar risken för att covid-19 sprids.

Bakgrund till konflikten i norra Etiopien

Konflikten i Tigray-regionen i norra Etiopien eskalerade i början av november när strider bröt ut mellan den federala regeringen och Tigreanska folkets befrielsefront, TPFL. Uppemot två miljoner människor i Tigray och de närliggande regionerna drabbas. Redan innan krisen var regionerna hårt drabbade av gräshoppinvasioner, vilket orsakade stor brist på mat. Nu befarar vi att situationen för barnen och deras familjer kommer bli betydlig svårare.