Ditt företag kan förändra barns verklighet i jul.

Framtiden ligger i små händer

Den tryggaste framtidsinvesteringen gör du inte i en aktie eller innovation, utan i något helt annat. Barnen. För när du investerar i barnen sätter du igång en kedjereaktion som kan förändra en hel värld.

Ge en julgåva

När ditt företag ger en julgåva till Rädda Barnen är ni med och förändrar verkligheten för barn, i Sverige och runt om i världen. Som tack för er gåva får ni ett tackpaket för att kommunicera hur ni gör skillnad i jul. Ger ni 10.000 kronor eller mer blir ni dessutom vårt vänföretag 2024.

Ge en julgåva

Investera i framtiden

Med ett långsiktigt samarbete kan vi göra bestående förändringar i barns liv. Tillsammans bygger vi skolor, utbildar lärare och skyddar barn mot våld och övergrepp. Vi gör barns röster hörda i politiken och ger barn möjligheter att förändra världen. Här och nu för framtiden.

  • Engagera era medarbetare i barns rättigheter 
  • Få råd och kunskap om hur man blir en trygg vuxen
  • Stötta specifika insatser och starta egna projekt 

Samarbeta med oss

Vårt arbete ger resultat

2022 nådde vi 48,8 miljoner barn, med akuta och långsiktigt hållbara insatser.

Alltid på barnens sida

Vår vision: att göra barnkonventionen verklig för varje barn.

Vi finns i Sverige och 117 andra länder

Vi är världens största självständiga barnrättsorganisation.

Tillsammans skapar vi hållbar förändring

Våra partners engagerar sig långsiktigt i vårt arbete för barns rättigheter, i frågor som ligger nära deras verksamhet. Det kan till exempel handla om att lyfta barns trygghet på nätet, en engagerande insamlingskampanj i butik eller ett samarbete för flickor på flykt. 

Läs mer