Tillsammans med företag skapar vi en hållbar värld

Det finns över två miljarder barn i världen, och deras livsvillkor skiljer sig markant åt. Tillsammans med företag kan vi nå fler barn med våra insatser. Samarbeta med oss på det sätt som passar era förutsättningar, drivkrafter och mål.