Vi hjälper och skyddar barn i krig och katastrofer

BARN I KATASTROFER: Alla barn har rätt till hjälp i krig och katastrofer. Barn ska aldrig lämnas ensamma utan skydd när deras liv och vardag slås i spillror.

Vi är snabbt på plats och ger livräddande sjukvård, skyddar ensamma barn, återförenar familjer och startar tillfälliga skolor. Och vi stannar så länge barnen behöver oss. Vi gör vad som krävs här och nu för en ljusare framtid – för att barns säkerhet är en självklarhet.

Vi jobbar mot klockan för att rädda barns liv

De flesta liv förloras under en katastrofs första dagar, och barnen är särskilt utsatta. Vi är blixtsnabbt på plats med livräddande sjukvård och ser till att barnen och deras familjer får mat, rent vatten och tak över huvudet.

Vi skyddar barn som lever farligt mitt i kaoset

Kaotiska katastrofområden är en extremt farlig och osäker miljö för barn. Vi gör vårt yttersta för att ge dem trygghet, stabilitet och hjälp att hitta borttappade föräldrar.

Vi startar tillfälliga skolor för barn i krisområden

Sönderbombade skolor, förstörda läromedel, försvunna lärare och en riskfylld skolväg är vardag för barn i krig och katastrofområden. De riskerar att få ett långt avbrott i sin utbildning och hinner glömma vad de lärt sig. Ju längre ett barn är utan undervisning, desto större är risken att han eller hon inte kommer tillbaka till skolbänken alls. För att krig och katastrofer inte ska få förstöra barns skolgång och framtidsutsikter så sätter vi upp tillfälliga skolor där de behövs.

Aktuella katastrofer

Varje år slås miljoner barns liv i spillror i humanitära kriser som krig och naturkatastrofer. 

Investera i framtiden med oss!

Det stöd vi får från företag till våra insatser inom katastrof är livsavgörande.

Tillsammans arbetar vi för att skapa en ljusare framtid för barn, och för att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Ni får ett kommunikationspaket så att ni kan berätta om den skillnad ni är med och bidrar till, samt en årlig resultatuppföljning utifrån de insatser som ni har varit med och möjliggjort.

Stöttar hållbarhetsmålen

4: God utbildning för alla

5: Jämställdhet

11: Hållbara städer och samhällen

13: Bekämpa klimatförändringarna

16: Fredliga och inkluderande samhällen

17: Genomförande och globalt partnerskap