Vi ger barn i Sverige en trygg barndom på lika villkor

BARN I SVERIGE: Alla barn i vårt land har rätt att få en trygg uppväxt. Inget barn i Sverige ska leva i otrygghet och utanförskap.

Vi ger stöd och skydd till barn som har det tufft och pratar med beslutsfattare för att samhället ska ta sitt ansvar. Vi gör vad som krävs här och nu för en ljusare framtid – för att alla barn i Sverige ska växa upp på lika villkor.

Vi ger barn möjlighet att växa upp på lika villkor

Oavsett bakgrund eller uppväxtmiljö ska alla barn ha samma möjlighet att delta i samhället. Men många barn i Sverige växer upp under mycket ojämlika förhållanden. Det gör vi på Rädda Barnen vårt yttersta för att ändra på, här och nu – för framtiden.

Vi ger barn som flytt till Sverige en bra start

För barn som varit på flykt ska Sverige vara en nystart, en plats för trygghet och hopp om framtiden. Men många möts av svåra utmaningar, med otrygg bostadssituation, långa väntetider och orimliga krav. Därför arbetar vi för att barn ska få ett bra mottagande och bli inkluderade i vårt samhälle.

Vi skyddar barn mot våld och övergrepp

Mycket tyder på att de barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp, lider i det tysta och upplever att de lagar och rättigheter som finns, inte gäller dem. Vi på Rädda Barnen kämpar här och nu för att alla barn i Sverige ska få växa upp utan att bli utsatta för våld och övergrepp.

Vi ger stöd och råd

Här har vi samlat stöd som finns att få och vår kunskap om barn för dig som är ung, förälder eller jobbar med barn. Våra råd är framtagna av Rädda Barnens barnexperter och barnpsykologer.

Investera i framtiden med oss!

Det stöd vi får från företag till våra insatser för barn i Sverige är avgörande för barns framtid.

Tillsammans arbetar vi för att skapa en ljusare framtid för barnen, och för att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Ni får ett kommunikationspaket så att ni kan berätta om den skillnad ni är med och bidrar till, samt en årlig resultatuppföljning utifrån de insatser som ni har varit med och möjliggjort.

Stöttar hållbarhetsmålen

1: Ingen fattigdom

4: God utbildning för alla

5: Jämställdhet

8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

10: Minskad ojämlikhet

11: Hålbara städer och samhällen

16: Fredliga och inkluderande samhällen