Vi ger barn en trygg barndom utan våld och övergrepp

TRYGGHET: Alla barn har rätt till en trygg uppväxt! Barn ska aldrig, aldrig utsättas för våld, sexuella övergrepp eller utnyttjas i skadliga arbeten.

Vi skyddar barn mot människohandlare, farligt barnarbete och ger stöd till barn som varit med om svåra upplevelser. Vi gör vad som krävs här och nu för en ljusare framtid – för att trygga barn blir trygga vuxna.

Vi skyddar barn mot kränkningar och våld

Alla barn har rätt till en trygg barndom, fri från våld och övergrepp. Men runt om i världen växer många barn upp med kränkningar och rädsla som en del av sin vardag. Det gör vi vårt yttersta för att ändra på.

Vi stoppar farligt barnarbete och skyddar barnen

På grund av extrem fattigdom tvingas miljoner barn jobba för att försörja sig och sina familjer. Många av dem far illa. Andra går miste om chansen att gå i skolan. Vi gör allt vi kan för att ändra på det.

Vi skyddar barn mot det farliga livet på gatan

För barn som arbetar och sover på gatan är livet tufft och farligt, men vi finns på plats och gör allt vi kan för att hjälpa och skydda barnen. På våra barncenter kan de få mat, rent vatten, en säng att sova i och träffa vuxna som ger psykologiskt stöd och skolundervisning.

Vi stoppar barnäktenskap

Ofta är barnen inte äldre än tio, tolv år när de tvingas in i relationer som de inte har valt, inte kan kontrollera och inte är redo för. De förlorar sin barndom och möjligheten att utvecklas. Många blir också gravida alldeles för tidigt. För flickor mellan 15 och 19 år är graviditets- och förlossningsskador den vanligaste dödsorsaken.

Miljontals flickor över hela världen måste gifta sig trots att de bara är barn. Det är en allvarlig form av övergrepp. Barn ska inte gifta sig och inte föda barn.

Investera i framtiden med oss!

Det stöd vi får från företag till våra insatser inom trygghet är avgörande för barns framtid.

Tillsammans arbetar vi för att skapa en ljusare framtid för barn, och för att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Ni får ett kommunikationspaket så att ni kan berätta om den skillnad ni är med och bidrar till, samt en årlig resultatuppföljning utifrån de insatser som ni har varit med och möjliggjort.

Stöttar hållbarhetsmålen

4: God utbildning för alla

5: Jämställdhet

8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

16: Fredliga och inkluderande samhällen

17: Genomförande och globalt partnerskap