Vi ger barn bra utbildning i trygga skolor

UTBILDNING: Alla barn har rätt att gå i grundskolan. Att vara flicka, fattig, ha en funktionsnedsättning eller bo mitt i ett krig eller i en avlägsen by ska aldrig hindra ett barn från att få gå i skolan.

Vi utbildar lärare, fyller skolväskor med skrivböcker och pennor och ger barn plats i ett tryggt klassrum. Vi gör vad som krävs här och nu för en ljusare framtid – för att barn med kunskap blir kloka vuxna.

Vi vill ge alla barn en plats i ett klassrum

Utbildning är det mest effektiva sättet att ta sig ur fattigdom. Ändå saknar miljontals barn möjlighet att gå i skolan. Nästan hälften av dem är flickor. Vi jobbar över hela världen för att ändra på det här och vi ger oss inte förrän alla barn har en plats i ett klassrum.

Vi ger barn en trygg skola med bra lärare

Det räcker inte med ett klassrum. Barnen behöver bra lärare också och måste kunna känna sig trygga i sin skola. På så sätt får de kunskap och möjlighet att forma sin egen framtid och bidra till en bättre värld.

Vi startar tillfälliga skolor för barn i krisområden

Sönderbombade skolor, förstörda läromedel, försvunna lärare och en riskfylld skolväg är vardag för barn i krig och katastrofområden. De riskerar att få ett långt avbrott i sin utbildning och hinner glömma vad de lärt sig. Ju längre ett barn är utan undervisning, desto större är risken att han eller hon inte kommer tillbaka till skolbänken alls. För att krig och katastrofer inte ska få förstöra barns skolgång och framtidsutsikter så sätter vi upp tillfälliga skolor där de behövs.

Investera i framtiden med oss!

Det stöd vi får från företag till våra insatser inom utbildning är avgörande för barns framtid.

Tillsammans arbetar vi för att skapa en ljusare framtid för barn, och för att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Ni får ett kommunikationspaket så att ni kan berätta om den skillnad ni är med och bidrar till, samt en årlig resultatuppföljning utifrån de insatser som ni har varit med och möjliggjort.

Stöttar globala målen

1: Ingen fattigdom

4: God utbildning för alla

5: Jämställdhet

10: Minskad ojämlikhet

11: Hållbara städer och samhällen

17: Genomförande och globalt partnerskap