Corona sätter världen på paus. Ditt företags stöd behövs!

För att vi ska fortsätta finnas där för barnen är stödet från företag viktigare än någonsin. Barns behov pausar inte. Vårt arbete pausar inte.

Hjälp barnen som drabbas av coronaviruset

Hör av dig

För en del barn är det riskfyllt att vara hemma

Tusentals barn i Sverige är beroende av samhällets skydd mot våld och av den frukost, lunch och mellis som de får i skolan och på fritids. Vi har redan börjat se konsekvenserna av coronakrisen för barn, och vi måste därför agera snabbt och uthålligt.

När skolor helt eller delvis stänger eller när barn i perioder måste vara hemma riskerar de snabbt att hamna utanför samhällets radar. Situationen öppnar också för destruktiva samhällskrafter som kommer utnyttja barns utsatta situation.

Detta gör vi för barnen

Driver digitalt fritids

Tillsammans med Generation Pep har vi tagit fram DigiFritids.se - en hemsida för barn mellan sex och tolv år där de kan hänga för att leka, lära sig nya saker och få en aktiv fritid. Det är också en plats där barn kan mötas i sin oro och få stöd och lotsning till trygga vuxna.

Skapar barnvänliga platser utomhus

Vi driver strukturerade mötesplatser i utemiljö som möjliggör att vi kan upptäcka barn som far illa, och där det finns tillgång till leksaker och pedagogisk lek. Vi ökar nu vår beredskap att starta barnvänliga platser på fler ställen i landet och i särskilt utsatta områden.

Förebygger mot våld och övergrepp

Vi driver sedan tidigare insatser för att förebygga våld och övergrepp i frivilligverksamhet, och en chatt för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Vi behöver snabbt öka vår kapacitet för de barn som nu inte som skyddas av vanliga trygga vuxna i skola och föreningar.

Levererar mat och livsmedel

Tusentals barn i Sverige är beroende av den frukost, lunch och mellis som de får i skolan och på fritids. Rädda Barnen deltar i det nationella arbetet för att leverera mat till isolerade personer i riskgrupper, och förbereder oss ifall även barn och unga skulle behöva liknande insatser.

Hur kan ditt företag hjälpa?

Kontakta Ronnie Schmidt, sektionschef för företagssamarbeten:

08-698 9060

ronnie.schmidt[at]rb.se

Vi söker idag både ekonomiskt stöd och partnerskap med företag som står redo att hjälpa i coronakrisen och stötta barn i utsatthet.

 

Inspireras av andra

Vi vet vad som krävs

Vi har lång erfarenhet av att bekämpa allvarliga smittspridningar och vet vad som krävs i sådana här svåra situationer. Under åren har vi arbetat för att stoppa spridningen av allvarliga och smittsamma sjukdomar som ebola, malaria och lunginflammation.

Rädda Barnen arbetar just nu tillsammans med Världshälsoorganisationen, WHO, och andra partners för att förbereda insatser och kunna skala upp vid behov. Vi är redo att använda vår erfarenhet och expertis för att starta direkta insatser.

Tips och råd om corona

Hjälp barnen som drabbas av coronaviruset

Hör av dig