Barnen drabbas fortfarande av pandemin. Ditt företag behövs!

Coronapandemin gör fortfarande livet tufft för barn i Sverige och runt om i världen. Stödet från företag är viktigare än någonsin.

Hjälp barnen som drabbas av coronaviruset

Hör av dig

De redan utsatta har drabbats värst

Pandemin har drabbat barn på en rad olika sätt. Familjemedlemmar har blivit sjuka, föräldrar har förlorat sina jobb, skolor har haft distansundervisning, fritidsaktiviteter har stängt ner. Nedstängningarna har skapat stor stress och oro för både vuxna och barn, och barn som redan befinner sig i utsatta situationer har hamnat längre bort från samhällets skydd.

Världen öppnar nu upp, och restriktionerna lättar. Men trots det är många barn fortsatt hårt drabbade av pandemin. Den ekonomiska kris, som drabbat många familjer, kommer vi se konsekvenser av en längre tid och vi arbetar hårt för att minska ojämlikheterna.

Detta gör vi för barnen

Driver digitalt fritids

Tillsammans med Generation Pep har vi tagit fram DigiFritids.se - en hemsida för barn mellan sex och tolv år där de kan hänga för att leka, lära sig nya saker och få en aktiv fritid. Det är också en plats där barn kan mötas, och få stöd och lotsning till trygga vuxna.

Skapar barnvänliga platser utomhus

Vi driver mötesplatser som möjliggör att vi kan upptäcka barn som far illa, och där det finns tillgång till leksaker och pedagogisk lek. Vi fortsätter att hålla oss utomhus, och i takt med att smittspridningen minskar kan vi öppna upp verksamheterna alltmer.

Förebygger mot våld och övergrepp

Vi driver sedan tidigare insatser för att förebygga våld och övergrepp i frivilligverksamhet, och en chatt för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har ökat öppettiderna i chatten för att stötta de unga som farit illa när alltfler tvingas vara hemma.

Säkerställer en meningsfull fritid

Vi fortsätter jobba för att alla barn ska få tillgång till organiserade fritidsaktiviteter. Bland annat driver vi inkluderande fritidsgårdar och skapar kreativa mötesplatser. En meningsfull fritid hjälper barn att må bra och få stöd av trygga vuxna när de behöver det.

Hur kan ditt företag hjälpa?

Kontakta Ronnie Schmidt, sektionschef för företagssamarbeten:

08-698 92 70

ronnie.schmidt[at]rb.se

Vi söker idag både ekonomiskt stöd och partnerskap med företag som står redo att hjälpa i coronakrisen och stötta barn i utsatthet.

 

Inspireras av andra

Tips och råd om corona

Hjälp barnen som drabbas av coronaviruset

Hör av dig