Karma bidrar med måltider till barn som drabbas i coronakrisen

För många familjer som hade det svårt ekonomiskt redan innan coronakrisen, har situationen nu förvärrats. När barn är hemma missar de den frukost, lunch och mellis som de vanligtvis får i skolan. Matsvinnsappen Karma ställde om sin verksamhet och lyckades tillsammans med Rädda Barnen samla in motsvarande 50 000 måltider till familjer som behöver det mest just nu.

Under april och maj kunde privatpersoner och företag skänka en valfri summa i Karmas app till Rädda Barnens arbete för barn och unga i utsatta situationer.– Vi bestämde oss för att använda vårt nätverk av restauranger och närmare en miljon användare i Sverige för att samla in pengar till måltider som Rädda Barnen kan leverera till behövande familjer, säger Elsa Bernadotte, grundare av Karma.

Med hjälp av pengarna lagas maten av Nordic Choice, Restauranglabbet, Bistro Royale och lokala restauranger. Maten distribueras till barn, unga och familjer i flera av Rädda Barnens verksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Stor efterfrågan på mat

Hittills har samarbetet resulterat i motsvarande 50 000 måltider för barn och familjer i utsatta områden i Sverige.

– Vi har länge arbetat i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige, men coronakrisen har förvärrat de behov som redan finns. En del barn går inte i skolan och det innebär att de inte får någon skolmat. När vi delar ut maten är kön lång. Allt är slut på 10-15 minuter, berättar Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

– Samarbetet med Karma, Kinnevik, FAM AB, Quality Hotel 11, Clarion Hotel Post, Clarion Hotel Malmö Live och alla andra företag och privatpersoner som stöttat har varit guld värt. Vi har dessutom fått värdefull hjälp med att leverera maten från både Best Transport, Doorier och Gordon Delivery. Att dela ut mat är mer resurskrävande än man kan tro, och utan hjälp av det här slaget är det mycket svårt för oss att lyckas med en sådan här insats.

Snabb omställning i krisen

Coronakrisen har slagit hårt mot restaurangbranschen, och restauranger har förlorat stora delar av sin omsättning. Karma har likt många andra företag tvingats ställa om verksamheten snabbt.

– Matsvinnet har ökat när efterfrågan har blivit mer oförutsägbar. Därför har vi velat vara snabba i att ställa om vår verksamhet och lanserat nya tjänster för att stötta lokala restauranger, säger Elsa Bernadotte.

– När det gäller vårt hållbarhetsarbete kan man snarare säga att hela vår verksamhet är ett hållbarhetsarbete i sig. Matsvinn bidrar exempelvis till fyra gånger mer koldioxidutsläpp jämfört flyg. Var fjärde människa på jorden känner osäkerhet för sin mattillgång, men samtidigt slängs en tredjedel av all producerad mat. Det är dumt på så många sätt.

”Det har aldrig varit mer lägligt att reflektera över nya beteenden”

Coronakrisen har tvingat både företag och privatpersoner att ställa om och ändra sina beteenden.

– I många aspekter har dessa förändringar varit positiva för miljön, såsom den digitala omställningen och minskningen av antalet resor. Det har aldrig varit mer lägligt att reflektera över vilka nya beteenden som vi faktiskt kan behålla, tänka över vilken värld vi vill leva i och hur vi alla kan göra små förändringar i vår vardag för att nå den världen, säger Elsa Bernadotte.