Digitalt fritids ger trygghet till barn som drabbas av coronakrisen

Många barn är hemma från skolan med anledning av corona. Men isolering och karantän kan vara ett allvarligt hot mot barns trygghet, och risken för övergrepp ökar både i hemmet och på internet. Rädda Barnen och Generation Pep har med stöd av bland annat Skandia, tagit fram ett digitalt fritids där barn kan hänga för att leka och lära sig nya saker, men också mötas i sin oro och få stöd och lotsning till trygga vuxna.

– När vuxna och barn möts i mindre utsträckning minskar möjligheten att fånga upp barn på samma sätt som tidigare. Nu har vi möjlighet att med gemensamma krafter stötta och hjälpa barn som har det svårt hemma, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Med stöd av bland annat Radiohjälpen, Familjen Erling Perssons stiftelse och Skandias stiftelse Idéer för livet - som bidrar till att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet - har Rädda Barnen och Generation Pep tagit fram Digifritids.se där barn kan lära sig nya saker, få en aktiv fritid och psykosocialt stöd av trygga vuxna.

Skandia och Rädda Barnen har samarbetat i många år, och för Skandia var det självklart att vara med och möjliggöra Digifritids.

– För oss var det viktigt att samarbeta med en barnrättsorganisation som delar våra värderingar och målet att barnkonventionen ska gälla i praktiken. Samarbetet med Rädda Barnen har karaktäriserats av kunskapsutbyte där vi har arbetat med att spåra och visa effekten av lokala initiativ och dess påverkan på nationella utmaningar, säger Stina Liljekvist, ordförande för Skandias stiftelse Idéer för livet.

– I kristider är det viktigt att agera snabbt, samtidigt som man håller sin långsiktiga strategi. Digifritids är exempelvis en satsning som vi inte planerat för, men som kändes synnerligen viktig just nu, säger Stina Liljekvist.

Allt fler företag tar initiativ för att stötta i coronakrisen. Det kan till exempel handla om att låta permitterad personal arbeta pro bono, att ge ekonomiska bidrag till organisationer eller att stötta verksamheter som startas med anledning av coronakrisen. Stina Liljekvist ger tips till de företag som också vill hjälpa till.

– Via vår forskning märker vi vikten av att bygga värdekedjor, att haka i varandra och initiativ för att få hållbara och långsiktiga effekter. Ett gott råd är därför att utgå från vetenskap, matcha detta mot behoven, tillhandahålla lösningen och genomföra den i partnerskap och allianser, säger Stina Liljekvist.