Stödjer företag i hållbarhetsfrågor

Rädda Barnens CSR-center i Asien hjälper företag med de sociala utmaningarna när det gäller barns rättigheter. Vi har utvecklat flera praktiska verktyg och utbildningar som är skräddarsydda för verksamheter i landet.

Centret startades i Kina redan 2009. Nu jobbar vi även regionalt i Bangladesh, Myanmar och Malaysia. Centret hjälper företag att implementera barns rättigheter i sina hållbarhetsstrategier och jobbar med både lokala företag och globala multinationella bolag. Exempel på samarbeten och kunder är Disney, Hewlett Packard, Samsung, IKEA, H&M, ICA, Clas Ohlson, Pentland och Karstadt. 

Centret erbjuder:

  • Kunskap – genom innovativ research har centret kartlagt olika utmaningar i Kina gällande barns rättigheter såsom med unga arbetare, studentarbetare och arbetande föräldrar. 
  • Rådgivning – ger råd om barnrelaterade hållbarhetsfrågor, från policies till implementering. 
  • Verksamhetsutveckling – utvecklar och implementerar program och projekt för barnrelaterade hållbarhetsfrågor i värdekedjan. 
  • Flerpartssamarbeten – Möjliggör och utvecklar samarbeten mellan nyckelintressenter samt företag emellan. 
  • Utformar strategier – för att upptäcka och hantera barnarbete. 
  • Utbildningar – för revison, personal och ledning. 

Innovativa personalutbildningar 

Personalomsättning är en av de största utmaningarna som företag kan möta i sina leverantörsled. Inom 5 år förväntas bristen på arbetskraft i Kina vara 15 miljoner människor. Kinacentret har utvecklat ett antal utbildningar för olika målgrupper inom leverantörskedjan.  

  • Arbetande föräldrar  Enligt en studie av Kinacentret uppger 38 % av föräldrar att de vid upprepade tillfällen gör misstag i jobbet för att de oroar sig för sina barn som de flyttat ifrån för att jobba. 46 % har slutat sina jobb för att ta bättre hand om sina barn. Kinacentret har utvecklat föräldrautbildningar för att föräldrar ska kunna behålla relationen till sina barn och vara bra föräldrar även på avstånd.  
  • Unga arbetare – Baserat på studien ”Generation Y” har centret utvecklat utbildningar för unga arbetare för att ge dem verktyg att för kommunikation, lagarbete, karriärutveckling och livskunskap. 
  • Ledning och mellanchefer – mellancheferna på fabriksgolvet är nyckelpersoner till förändring. Utbildningen till dessa inkluderar kommunikation, stresshantering och lagarbete. För bästa möjliga effekt utbildas både mellancheferna och arbetarna samtidigt. 
  • Revisorer – Revisonsresultaten har förbättrats men arbetsvillkoren har det inte. Medvetenheten hos företagen om socialt ansvar har ökat och med det efterfrågan på sociala aspekter, inklusive barnarbete, i revisioner.