Accenture - vår partner sedan 2005

Accenture har stöttat vår verksamhet sedan 2005.

Förutom att Accenture bidrar till vår finansiering är Accenture med i styrgruppen för vår satsning På Lika Villkor som handlar om att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige.

Accenture bidrar med värdefull kompetens och har bland annat varit delaktig i att utveckla ett effektmätningsverktyg för insatser inom social hållbarhet, och utvecklat en partnerskapsmodell utifrån en samarbetsform kallad ”Collective impact”. Partnerskapsmodellen används inom På Lika Villkor, och möjliggör samverkan mellan flera olika aktörer för att lösa komplexa samhällsutmaningar.

Accenture har även engagerat sina medarbetare genom att hjälpa unga med CV-skrivning och intervjuträning.

Ett samarbete med Rädda Barnen är en investering i framtiden

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation. Vi fokuserar på hållbara insatser – akuta och långsiktiga, i Sverige och i världen. Tillsammans med företag kan vi nå ännu fler barn med våra insatser och göra omedelbara och bestående skillnader i världen, varje dag. Var med oss ni också!

Läs mer

Vill ni bidra till vårt arbete här och nu?