Vårt samarbete med H&M Foundation

H&M Foundation stöttar vårt arbete i långsiktiga utbildningsprojekt och vårt arbete för barn i katastrofer.

Sedan hösten 2014 stöttar H & M Foundation flera av våra långsiktiga utbildningsprojekt i Indonesien, Kina och Rumänien. Stiftelsen stöttar även vårt arbete för barn i katastrofer.

Vi har fått stöd vid de kraftiga översvämningarna som drabbade Indien, Bangladesh och Nepal i augusti 2014, och till den kraftiga jordbävningen i Nepal 2015. H & M Foundation har även bidragit med totalt 5,4 miljoner kronor till barn och familjer som drabbats av torkan och matbristen i Etiopien.

Ett samarbete med Rädda Barnen är en investering i framtiden

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation. Vi fokuserar på hållbara insatser – akuta och långsiktiga, i Sverige och i världen. Tillsammans med företag kan vi nå ännu fler barn med våra insatser och göra omedelbara och bestående skillnader i världen, varje dag. Var med oss ni också!

Läs mer

Vill ni bidra till vårt arbete här och nu?