IKANO

IKANO har sedan 2015 varit en central aktör i att utveckla satsningen På Lika Villkor, för barn och unga i Sverige.

På Lika Villkor handlar om att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige. IKANO har bland annat varit en viktig del i att utveckla ett ramverk för effektmätning av de insatser som görs.

Partnerskapsmodell för samverka

IKANO har även varit delaktig i att utveckla en partnerskapsmodell som möjliggör samverkan mellan flera aktörer för att lösa komplexa samhällsutmaningar. Denna partnerskapsmodell utgör navet i På Lika Villkor, och utifrån denna modell involveras näringsliv, akademi, myndigheter och andra aktörer i civila samhället för att lösa utmaningar i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige.