OBS! Artikeln ska avpubliceras

Efter att ha deltagit i Rädda Barnens Killforum startade Hamza och hans kompisar en grupp som kallar sig för "Rinkebys framtid". Tillsammans har de skapat aktiviteter och skrivit debattartiklar för att påverka i området där de bor.

Hamza är 15 år och bor med sina föräldrar och 4 syskon i Rinkeby utanför Stockholm. Han började delta i Rädda Barnens Killforum hösten 2014.

– Först gick jag dit mest för att jag ville gå till ungdomsgården, men jag insåg snabbt att det var intressant, jag är nyfiken och förstod att här kunde jag lära mig saker som jag kommer behöva och ha nytta av i framtiden.

Ökat inflytande för barn och unga

Genom programmet På Lika Villkor driver Rädda Barnen verksamhet i socioekonomiskt utsatta områden för att barn och ungdomar ska få ökat inflytande och vara mer delaktiga i samhället där de bor.

Detta görs bland annat genom att organisera dialog med de boende i olika mötesplatser. Ett exempel på detta är Killforum. Det finns också forum för tjejer och för föräldrar.

På mötesplatserna identifierar barn och föräldrar själva vilka utmaningar och behov de ser i sitt område. Från detta skapar de sedan aktiviteter som de själva äger och driver för att förbättra området. Rädda Barnen ger verktyg till att förstärka engagemanget som redan finns hos de boende.

Aktiviteter med stort genomslag

Hamza och hans grupp åkte till exempel på studiebesök till riksdagen och anordnande en fotbollsturnering för ungdomar i julas.

– En av de saker som var mest intressant med Killforum var just att vi själva fick vara med att forma aktiviteterna vi skulle göra. Vid jul så ville göra något kul eftersom vi var lediga och det inte finns något annat att göra då.

Ett hundratal personer spelade i lagen som deltog från flera stadsdelar, däribland Rinkeby, Husby, Tensta och Hässelby. Nästan lika många deltog som publik och i kulturaktiviteterna som också anordnades, till exempel poesiläsningar och "open mike" med lokala rappare.

Debatt och möten med politiker

Eventet fick uppmärksamhet både i radio och tidningar och gruppen blev kort därefter inbjudna till ABF:s demokratiforum där ungdomarna fick möta lokala politiker och stadsdelsnämndens chef i en paneldebatt. De fick lyfta frågor som de ser behöver förbättras i deras område, såsom hur trångboddhet påverkar studier och hur avsaknaden av mötesplatser gör att fler kommer i kontakt med destruktiva miljöer.

– Som exempel tog vi upp ungdomsgården som en dag bara stängde för renovering utan att de hade sagt till innan, och vi hade ingenstans att ta vägen.

Genom demokratiforumet har de blivit inbjudna till fler möten med stadsdelen för att diskutera vad som kan förbättras i området.

Fick SVT att tänka om

En annan händelse där Hamza och hans vänner fick nytta av sitt engagemang i Killforum var när norska TV-kanalen NRK var i Rinkeby för att göra ett reportage om kriminaliteten i den svenska förorten. Några personer i Hamzas grupp blev filmade i en miljöbild när de stod och väntade på bussen och därmed ofrivilliga symboler för kriminaliteten. Reportaget visades även på SVT:s Aktuellt och Hamzas vänner fick frågan från bekanta om de var med i maffian.

– Tack vare att vi har varit med i Killforum och diskuterat normer och rättigheter förstod vi att de inte får göra så, därför skrev vi en debattartikel och fick hjälp av Rädda Barnen att få den publicerad.

Videon blev borttagen både från NRK och SVT.

Värdefullt att delta i Killforum

Hamza går första året på gymnasiet, teknisk linje och vill jobba inom IT efter att han vidareutbildat sig på universitetet. Han tycker att erfarenheterna från killforum hjälpt honom att kunna påverka.

– Det mest värdefulla jag fått från Killforum är att jag vet att jag har rättigheter och att om jag inte får mina rättigheter eller om ingen lyssnar på mig så finns det alltid någon jag kan vända mig till för att få det att hända – jag kan faktiskt påverka.

Samarbetspartners

I satsningen På Lika Villkor samarbetar vi med flera företag från olika branscher som bidrar med sina expertkompetenser för att åstadkomma engagemang och samhällsförändring. Dessa är:
Accenture
Apoteket
IKANO Group
IKEA 
Skandia
Svenska Bostäder
Willys