Vårt ekosystem

Med ekosystem menar vi den miljö av aktörer och ramverk som behöver finnas för att sociala innovationer och social hållbarhet ska kunna utvecklas.

Alla samhällssektorer har viktiga roller i ett sådant ekosystem och samverkan och kunskapsdelning är en förutsättning för att skapa långsiktiga processer och lösningar.

Rädda Barnen vill samverka och samskapa med näringslivet, investerare, kommuner, regioner, myndigheter, andra civilsamhällesorganisationer och sociala entreprenörer. Så länge vi delar samma mål och vill bidra till samma samhällseffekt för barn så ser vi er som potentiella samarbetspartners!

Systeminnovation för hållbar förändring 

Ett annat ord för att arbeta med innovation i ett ekosystem är systeminnovation. Begreppet har fått stort genomslag den senaste tiden men är relativt nytt för civilsamhället. För att möta komplexa samhällsutmaningar och klara omställningen till ett hållbart samhälle måste vi förändra både enskilda delar och hela system. 
För en bakgrund till hur just civilsamhället kan jobba med systeminnovation så rekommenderas rapporten "Civilsamhället innovationsförmåga och bidrag till systeminnovation".