Fem tips om barns onlinespelande på skollov

För många barn kan skollov innebära mycket skärmtid och onlinespel. Vår psykolog Hanna Thermaenius och Gaming Lead Nichlas Hellmark förklarar utmaningarna som kan uppstå på lov och ger tips till dig som vuxen för att göra spelandet tryggt och roligt för barn.

Skollov är på många sätt fantastiskt, men frånvaron från skola och fritidsaktiviteter kan också innebära utmaningar för barn.

 Skolan är en plats där många barn har sitt sociala sammanhang och när det blir sommarlov så har inte alla barn lika mycket kontakt med sina skolkamrater, säger Nichlas. Då kan onlinespelande, som är ett socialt och lättillgängligt intresse, ibland gå överstyr. 

 Med skola och fritids har man också fler vuxna som man kan vända sig till dagligen, förklarar Hanna. Den här frånvaron av närvarande vuxna syns extra tydligt i barnens digitala värld.

 Oftast finns det någon i skolan som frågar hur du mår och om du behöver prata med någon, och detta är något som saknas helt i gamingvärlden just nu, berättar Nichlas.

Ett projekt som ska öka tryggheten

För att utöka tryggheten för barn i den digitala spelvärlden, driver Rädda Barnen, med stöd av Svenska Postkodlotteriet ett unikt projekt. Tillsammans med spelbolag och andra partners vill vi utveckla en funktion i spel som kan agera på när ett barn visar tecken på att må dåligt. Barnet kommer då kontaktas och få möjlighet till hjälp.

– Vi behöver mer vuxna och mekanismer som kan se, fråga hur det är och lotsa till hjälp, och det är ju hela projektets kärna, att hitta barnen som behöver stöd och lotsa dem rätt. Fler vägar till vuxna är förhoppningen, berättar Hanna.

Även om denna form av AI kan fungera som en extra vuxen i spelet, är det ändå viktigt att vuxna i barns närhet är insatta i deras digitala liv. Hanna och Nichlas har därför sammanställt tips till dig som vuxen om vad som kan vara extra viktigt att tänka på under skollov.

Fem tips om barns onlinespelande:

1. Skapa förståelse för ditt barns digitala liv
Barn gör inte skillnad på vänner som finns i det fysiska och digitala livet. För dagens barn hänger dessa världar ihop.

 Barn ser det digitala som en naturlig del av sitt liv, menar Nichlas och berättar att grunden till många konflikter rörande barns spelande ofta handlar om att vi vuxna inte har förståelse för just detta. Försök därför att inte värdera barnens fysiska och digitala aktiviteter på olika sätt. Spelandet kan vara en viktig del av ditt barns liv där du som vuxen behövs för att uppmuntra och skapa trygghet.

 Det är viktigt att du som vuxen ser spelandet som en del av livet som man behöver finnas med i som vuxen. Värderar du det ditt barn gör på nätet får du också ta del av hela ditt barns liv, förklarar Hanna.

2. Prata om hur spelet fungerar
En annan faktor som ofta skapar konflikter är att vi vuxna inte är insatta i hur spelen är uppbyggda och fungerar.

 Vuxna behöver vara intresserade och hjälpa till med problemlösning så att man minskar på konflikterna genom att förstå barnens behov kring spelet, förklarar Hanna. Många spel kräver till exempel att barnet är kvar under en viss tid för att inte andra i spelet ska bli drabbade. På samma sätt som barn inte kan hoppa av planen mitt i en fotbollsmatch så går det inte heller att hoppa av ett spel online utan konsekvenser. 

 Vi skulle aldrig gå in mitt i en fotbollsmatch och be barnet att komma och äta middag, säger Hanna. Om vuxna får ökad förståelse för spelets uppbyggnad och tidsåtgång blir kommunikationen enklare och man kan komma överens om vilka tider som passar för att påbörja ett spel.

3. Spela tillsammans med barnet
Sommarlovet är en tid för att hitta på saker tillsammans och många barn tycker att det är väldigt roligt om mamma, pappa eller en annan vuxen vill vara med och spela. Förutom en rolig stund tillsammans är det här nödvändigt för att bli involverad i barnens digitala liv och lära känna deras vänner. På samma sätt som föräldrar vet vilka vänner barnen har i det fysiska livet bör man också känna till vilka vänner som finns i det digitala. Var intresserad, be barnen lära dig och uppmuntra dem att berätta om sitt intresse och vännerna de spelar med.

4. Prata om spelregler och strategier
När du som vuxen lär dig mer om spelet ger det även dig rätt förutsättningar för att komma överens om gemensamma spelregler med ditt barn.

 Precis som i det fysiska livet behövs vi vuxna för att guida våra barn även i den digitala världen. Det kan ibland räcka med att prata med barn om vilka strategier de har för att vara trygga på nätet, säger Hanna. Om vi pratar mycket med barnen öppnar vi också upp för att barnen ska våga berätta om det händer något på nätet som de mår dåligt av.

5. Uppmuntra och bidra till andra aktiviteter
 Barn är oftast, om det finns möjlighet, intresserade att variera spelande med att umgås ute och göra andra saker, berättar Hanna. Men vissa barn behöver hjälp att få in andra aktiviteter i sitt liv. Här är det viktigt att inte använda hot, utan snarare tänka på att erbjuda barnet alternativ. Fundera på barnets tidigare intressen och erbjud din hjälp med saker som underlättar, som till exempel skjuts.

 Det kan också vara spelrelaterade aktiviteter som ni gör tillsammans och ni kan då passa på att bada eller ta en promenad på vägen till den aktiviteten, menar Hanna.

Håll koll på barn i ditt nätverk

Utöver de här tipsen skickar Hanna och Nichlas med ett råd till alla vuxna:

 Tänk lite extra på de barn som saknar viktiga vuxna i sin närhet och fundera på hur du kan stötta. Det kan räcka med att skicka ett sms och fråga om barnet vill hänga med på något. Det är så lite som kan göra så mycket, berättar Hanna och förklarar att vuxna både kan föreslå saker att hitta på men också öppna upp för att prata om nätet och spelande.

 Alla barn har inte en förälder som de kan prata med och därför behöver vi som vuxna visa att vi vill, kan och är intresserade av att prata om de här frågorna, säger Hanna.

Nichlas menar att det framförallt är för dessa barn som projektet vi driver tillsammans med Svenska Postkodlotteriet är så viktigt.

 Här kan AI fungera som ett extra stöd för att nå de barn som behöver stöd och hjälp och som kanske inte har lika många vuxna att vända sig till och prata med, förklarar han.


Hanna Thermaenius, psykolog Rädda Barnen.