Hat och hot i gamingvärlden

Spelvärlden kan vara en lärande och rolig plats för barn, men hård jargong och hotfulla kommentarer i vissa onlinespel kan påverka barn negativt. Vår psykolog Theo Toresson ger några tips på hur du som vuxen kan stötta.

Barn behöver vägledning av vuxna för att hantera relationer och situationer som kan uppstå i lekar och spel - både i den yttre världen och online. Klimatet online är ofta extra tufft, med en hård jargong som både kan förstöra spelupplevelsen och göra att barn mår dåligt. Bland gamers brukar det kallas att klimatet är ”toxiskt”. Det finns flera anledningar till att det blir så.

 • Den upplevda distansen till personen man skriver med är större. Det är enklare att skriva hårda ord när man inte ser hur den andre påverkas.
 • De mest extrema åsikterna syns ofta mest, även om det är få personer som står bakom dem. Det beror på att vi reagerar mer på extrema kommentarer och då ser algoritmerna till att sprida det innehållet.
 • Vi fastnar lätt vid negativa kommentarer. När någon skriver ”good game” så glömmer vi det snabbt, men inte när någon skriver att vi ska ”die in cancer”.
 • Tävlingsmomentet påverkar. Vissa personer har svårt att hantera förluster och tar ut det på andra.
 • Tonen trappas upp. Förolämpningar är så vanliga online att vi ofta inte reagerar på dem på samma sätt som vi skulle gjort i den yttre världen. Många använder därför så starka uttryck som möjligt, bara för att få en reaktion.

Så hur påverkar det här barn?

Vissa barn kan så småningom själva börja uttrycka sig toxiskt. Det kan kännas rättfärdigat när man själv har utsatts. För yngre barn kan det sociala klimatet i vissa spel vara betydligt mer obehagligt än det faktiska spelet. Det kan förekomma hot om att någon till exempel ”vet var du bor” eller ska skada dig. Det är viktigt att barn får hjälp att prata om något sådant händer.

Tips till dig som är vuxen

 1. Förbud funkar inte. 2/3 av alla ungdomar berättar inte om jobbiga upplevelser för sina föräldrar av oro för att de ska bli rädda eller arga och kanske förbjuda spelen. Förbud kan leda till att de börjar dölja att de spelar, och kommer inte söka hjälp hos dig när det verkligen behövs. Var istället öppen, lyssna på ditt barn och försök hitta lösningar tillsammans.
 2. Var med yngre barn online. Yngre barn kan inte röra sig utan vuxna på nätet, precis som de inte kan gå ut själva på stan. Var med när de är online och kolla upp föräldra-appar som begränsar tillgång till olika ställen online.
 3. Fastna inte vid åldersgränser. Dessa är satta utifrån olika parametrar, till exempel förekomst av våld i spelet. Men det kan vara mer skadligt för yngre barn att spela ”snälla” spel där folk kan skriva hotfulla kommentarer, än spel där man skjuter varandra men där våldet inte är så explicit.
 4. Hjälp äldre barn hitta strategier. Du kommer inte alltid kunna finnas där bredvid dina barn. När de blir äldre, visa att du finns där och fokusera på att lära dem att hitta strategier i den digitala världen snarare än att hålla dem därifrån. Det kan vara att bara spela med kompisar man redan känner, att välja spel som känns okej eller byta game mode till något som inte är lika tävlingsinriktat, att stänga av chatten och undvika röstchat, rapportera dåligt beteende och prata med en vuxen.
 5. Prata med ditt barn om toxiskt beteende. Om barnet bättre förstår varför andra ibland uttrycker sig på hatiska eller hotfulla sätt online blir det mindre troligt att man ger tillbaka med samma hårda ton. Strategierna här ovanför kan också vara till hjälp för att man själv inte ska falla in i samma jargong.
 6. Förstå barnets sociala relationer online. Det är inte ovanligt att någon hamnar utanför när kompisgänget spelar tillsammans, om man till exempel inte får plats i samma lag. Det kan också uppstå konflikter när vissa barn är skickligare på spelet och hellre vill spela själva för att vinna. Prata om när och varför det uppstår problem, och försöka hitta vägar och kompromisser som respekterar alla barns behov. Var med och spela några gånger för att lära dig om hur det funkar med lag och matcher och förstå vad som är viktigt för just ditt barn i spelet.

Rädda Barnens satsning inom gaming möjliggörs genom stöd från Svenska Postkodlotteriet.

Var med och stärk ungas psykiska hälsa!

Ge en gåva